ประกาศจังหวัดพิษณุโลก การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2559

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2559

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

ครั้งที่ 2/2559

เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-12.00

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการ TOT YOUNG CLUB " เด็กไทยมีดี ใช้ไอที เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน" ปี 2559 ณ อบต.บ้านกร่าง

พิธีเปิดโครงการ TOT YOUNG CLUB

วันที่ 8 กันยายน 2559 นายกษม เหรัญ สถิติจังหวัดพิษณุโลก (ผู้แทนกระทรวง ICT) เป็นประธานเปิดโครงการ TOT YOUNG CLUB " เด็กไทยมีดี ใช้ไอที เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน" ปี 2559 ณ อบต.บ้านกร่าง โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลือกชุมชนบ้านกร่าง เป็นชุมชนต้นแบบ ในปี 2559 เน้นการท่องเที่ยว "บ้านกร่างเมืองหน้าอยู่ " โดยพัฒนาควบคู่ไปกับ "ศูนย์ดิจิทัลชุมชน" ของกระทรวง ICT

อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือ

  • ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2559

    ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2559

  • พิธีเปิดโครงการ TOT YOUNG CLUB

    พิธีเปิดโครงการ TOT YOUNG CLUB " เด็กไทยมีดี ใช้ไอที เพื่อพัฒนา

สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 6ถนนวังจันทน์ อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ (055) 251943โทรสาร (055) 242038 e-amil : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.