ข่าวมาใหม่

19 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมงานจิตอาสา

19 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมงานจิตอาสา

 

19 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมงานจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร

สยามินทราราช บรมนาถบพิตร... อ่านเพิ่มเติม...

18 ตุลาคม 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก มอบวัตถุดิบประกอบอาหารในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

18 ตุลาคม 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก มอบวัตถุดิบประกอบอาหารในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

 

 

18 ตุลาคม 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก

มอบวัตถุดิบประกอบอาหารในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นค... อ่านเพิ่มเติม...

18 ตุลาคม 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเตรียมการดำเนินงานกำกับดูแลจิตอาสาเฉพาะกิจประเภทงานบริการประชาชน

18 ตุลาคม 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเตรียมการดำเนินงานกำกับดูแลจิตอาสาเฉพาะกิจประเภทงานบริการประชาชน

 

 

18 ตุลาคม 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก

เข้าร่วมเตรียมการดำเนินงานกำกับดูแลจิตอาสาเฉพาะกิจประเภทงานบริหารประชาชน

ฝ่ายดูแลความเรียบร... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • 19 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมงานจิตอาสา

    19 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก เ

  • 18 ตุลาคม 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก มอบวัตถุดิบประกอบอาหารในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

    18 ตุลาคม 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหว

  • 18 ตุลาคม 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเตรียมการดำเนินงานกำกับดูแลจิตอาสาเฉพาะกิจประเภทงานบริการประชาชน

    18 ตุลาคม 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหว

สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 6ถนนวังจันทน์ อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ (055) 251943โทรสาร (055) 242038 e-amil : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.