"พิษณุโลกเกมส์" กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 37

 

การประชุมก่อนการสำรวจสนามแข่งขันและฝึกซ้อมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2551) "พิษณุโลกเกมส์" ครั้งที่ 4-2/2551และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 (พ.ศ.2552) "สองแควเกมส์" ครั้งที่ 2/2551

 

นายสันติ กรุสวนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย พล.ต.ต.สมโภชน์ สารพานิช อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก นายเฉลิมชัย บุญรักษ์ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศฯ และนางวีรวรรณ พจนวรพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ การกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมก่อนการสำรวจสนามแข่งขันและฝึกซ้อมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2551) "พิษณุโลกเกมส์" ครั้งที่ 4-2/2551 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 (พ.ศ.2552) "สองแควเกมส์" ครั้งที่ 2/2551 โดยมีผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 33 ชนิด ผู้เชี่ยวชาญ 17 ชนิด คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ผู้แทนฝ่ายเทคนิคกีฬา ประธานสาขาจัดการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา และประธานชมรม/ เลขานุการชมรมกีฬาที่จัดการแข่งขัน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 - 26 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุม Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 6ถนนวังจันทน์ อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ (055) 251943โทรสาร (055) 242038 e-amil : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.