ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามประกาศจังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2559 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามประกาศฉบับดังกล่าว จังหวัดพิษณุโลกได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ระหว่างวันที่ 27 -30 กันยายน พ.ศ. 2559 ซึ่งจะบรรจุแต่งตั้งจันวน 17 อัตรา ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านสถิติ) สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก

คลิกที่นี่

สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 6ถนนวังจันทน์ อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ (055) 251943โทรสาร (055) 242038 e-amil : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.