จุดติดตั้ง wifi ฟรี

 

พื้นที่จุดติดตั้ง wifi ฟรี ของ TOT

ภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐของจังหวัดพิษณุโลก

 

 

 


 

โครงการเน็ตประชารัฐ นำร่อง มี 7 หมู่บ้าน คลิกที่นี่่....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 6ถนนวังจันทน์ อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ (055) 251943โทรสาร (055) 242038 e-amil : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.