25 กันยายน 2560 เข้าร่วมงาน MICS5 (การนำเสนอผลการสำรวจโครงการ) จังหวัดตาก และเดินทางมาตรวจเยี่ยมในพื้นที่ พร้อมร่วมรับนโยบาย ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย

 

 

25 กันยายน 2560 ผู้อำนวยการสถิติแห่งชาติและสถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมงาน MICS5

(การนำเสนอผลการสำรวจโครงการ) ณ จังหวัดตาก

และทีมงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมต้อนรับท่านผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

เดินทางมาตรวจเยี่ยมในพื้นที่ พร้อมรับนโยบาย ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 6ถนนวังจันทน์ อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ (055) 251943โทรสาร (055) 242038 e-amil : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.