24 มกราคม 2561 สถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเปิดการอบรม "กิจกรรมสร้างการรับรู้ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน" จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1

24 มกราคม 2561 สถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเปิดการอบรม
" กิจกรรมสร้างการรับรู้
และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน " จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1

ณ ศูนย์ประสานแผนอำเภอบางระกำ

โดยมีวิทยากร ครู ข 72 หมู่บ้าน ในอำเภอบางระกำ เข้าร่วมอบรมฯ

ในหลักสูตรการเชื่อมต่อเน็ตประชารัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ รุ่นที่ 2