29 มกราคม 2561 สถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมงานการแถลงข่าว โครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ (No One Left Behind )

 

 

29 มกราคม 2561 สถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมงานการแถลงข่าว

โครงการปั่นไปไม่ทิิงกัน สานต่องานที่พ่อทำ (No One Left Behind)

ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ปั่นสามัคคี คนตาดีช่วยคนตาบอด เพื่อรณรงค์ยกระดับคุณค่าและศักดิ์ศรีของคนพิการทั่วประเทศ

และสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่