9 กุมภาพันธ์ 2561 สถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเปิดอบรมการสร้างรับรู้และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ "เน็ตประชารัฐ" อำเภอเมืองและอำเภอพรหมพิราม

 

 

9 กุมภาพันธ์ 2561 สถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเปิดอบรมการสร้างรับรู้

และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ " เน็ตประชารัฐ "

ด้วยหลักการ เข้าถึง เข้าใจ ใช้ประโยชน์ เกิดผลผลิต (Access ,Literacy ,Use ,Apply)

โดยมีวิทยากร ครู ข จาก 48 หมู่บ้าน ในอำเภอเมือง และ 2 หมู่บ้าน จากอำเภอพรหมพิราม

เข้าร่วมอบรมฯ ณ โรงแรมวังแก้ว จังหวัดพิษณุโลก