14 มีนาคม 2561 วางแผนขับเคลื่อน Smart City

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้นำทีมงานวางแผนขับเคลื่อน Smart City พิษณุโลก เข้าพบท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล)เพื่อขอคำแนะนำแนวทางการขับเคลื่อนSmart City ในบริบท"พิษณุโลก๒๐๒๐"

สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น6 ถนนวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ (055) 251943  โทรสาร (055) 242038  e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.