แผนการดำเนินงานปัจจุบันและแผน 5 ปี

ความหมายของContent: แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ/สำนักงานสถิติจังหวัด

รูปแบบการนำเสนอ: Pdf
กลุ่มเป้าหมาย: ทุกกลุ่มเป้าหมาย

Attachments:
Download this file (Plan year_62-65.pdf)Plan year_62-65.pdf[ ]1051 Kb