แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
19 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมงานจิตอาสา เขียนโดย admin 2
18 ตุลาคม 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก มอบวัตถุดิบประกอบอาหารในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เขียนโดย admin 1
18 ตุลาคม 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเตรียมการดำเนินงานกำกับดูแลจิตอาสาเฉพาะกิจประเภทงานบริการประชาชน เขียนโดย admin 1
10 ตุลาคม 2560 ร่วมพิธีบวงสรวง การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ ลานทรงพล ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เขียนโดย admin 2
10 ตุลาคม 2560 พันธมิตรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมแสดงความยินดี กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด เขียนโดย admin 2
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 เขียนโดย admin 22
25 กันยายน 2560 เข้าร่วมงาน MICS5 (การนำเสนอผลการสำรวจโครงการ) จังหวัดตาก และเดินทางมาตรวจเยี่ยมในพื้นที่ พร้อมร่วมรับนโยบาย ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 14
15 กันยายน 2560 ร่วมพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องใน วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 17
21 กันยายน 2560 อบรมความรู้เกี่ยวกับการพัสดุฯ ผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย admin 16
13 กันยายน 2560 เข้าร่วมโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " เขียนโดย admin 16
เข้าร่วมอบรมสัมมนา "การดำเนินการผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง ผังเมืองรวมชุมชน จังหวัดพิษณุโลก " เขียนโดย admin 11
12 กันยายน 2560 ร่วมกิจกรรมรณณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนKick - Off การสวมหมวกนิรภัย 100% เขียนโดย admin 7
6-8 กันยายน 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เตรียมความพร้อมเพื่อรับภารกิจ (ระดับสถิติจังหวัด) เขียนโดย admin 7
ชุดข้อมูลกลาง เขียนโดย admin 54
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 60 เขียนโดย admin 24
เข้าร่วมประชุมการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เขียนโดย admin 17
ผู้ตรวจราชการกรม เขียนโดย admin 10
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 16
ชุดข้อมูลสถิติทางการ ผลิตภัณฑ์ "ดาวอินคาท่าตาล " เขียนโดย admin 10
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 9
"ปลูกต้นไม้ ให้แผ่นดิน" ณ ม.ราชมงคลล้านนา เขียนโดย admin 8
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ติดตามโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (จุดที่ 2) เขียนโดย admin 9
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ ติดตามโครงข่ายอินเทอร์เน็ต เขียนโดย admin 17
มอบเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้กับญาติ พนักงานแจงนับ โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ที่ประสพอุบัติเหตุ . เขียนโดย admin 10
ประกาศรับสมัครประกวดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนฯ เขียนโดย admin 43
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2560 เขียนโดย admin 31
ร่วมสังเกตการณ์ ส่งคืน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน บ้านมะตูม เขียนโดย admin 15
ประชุมชี้แจงงาน โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานแจงนับ ณ อำเภอนครไทยและอำเภอพรหมพิราม เขียนโดย admin 30
ประชุมชี้แจงงาน โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานแจงนับ ณ อำเภอชาติตระการและอำเภอวัดโบสถ์ เขียนโดย admin 20
ประชุมชี้แจงงาน โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานแจงนับ ณ อำเภอเนินมะปรางและอำเภอบางกระทุ่ม เขียนโดย admin 20
ประชุมชี้แจงงานโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานแจงนับ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เขียนโดย admin 9
เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ เขียนโดย admin 7
เข้าร่วมงาน Show Case : Digital Economy For Tourism ในพื้นที่ 5จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร เขียนโดย admin 9
เข้าร่วมเสวนา หัวข้อ "การค้าด้วยระบบ E-Commerce ดีอย่างไร " ในงาน "Indochina Expo 2017" เขียนโดย admin 6
งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 60 เขียนโดย admin 29
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 78
สถิติจังหวัดพิษณุโลกพร้อมคณะศึกษาดูงานข้อมูลเรื่องข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เขียนโดย admin 40
กิจกรรมคืนข้อมูลให้ชุมชน โครงการบริหารจัดการข้อมูลระดับชุมชน (ผ่านศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชน) จังหวัดพิษณุโลก เขียนโดย admin 28
ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อตัวชี้วัดในการประเมินสถานภาพลุ่มน้ำ การคัดเลือกตัวชี้วัด ด้วยกระบวนการ Analytic Hierarchy Process : AHP เขียนโดย admin 21
เปิดการอบรมหลักสูตร "ความเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy" เพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เขียนโดย admin 23
9 มิถุนายน 2560 สถิติจังหวัดเข้าร่วมอภิปราย "แผนยุทธศาสตร์ 5 กระทรวงหลัก ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0" เขียนโดย admin 18
ผู้อำนวยการสำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคมตรวจติดตามความก้าวหน้าและเสนอแนะการบริหารจัดการโครงการ สอ.๖๐ เขียนโดย admin 23
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เขียนโดย admin 139
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 37
จุดติดตั้ง wifi ฟรี เขียนโดย admin 113
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 179
ข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 37
ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล เขียนโดย admin 20
เข้าการร่วมประชุมแนวทางการเผยแพร่ เขียนโดย admin 18
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ บรรยายสรุปภาพรวมโครงการบริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน เขียนโดย admin 16
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ร่วมตรวจติดตามฯโครงการบริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน เขียนโดย admin 15
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า เขียนโดย admin 15
มาดีพิษณุโลก เขียนโดย admin 20
ติดตามรับฟัง ข้อมูลข่าวสาร การทำ สอ.60 ในรายการ " มาดี มาทำสำมะโนอุตสาหกรรม" เขียนโดย admin 40
26 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ เขียนโดย admin 31
4 เมษายน 2560 เข้าร่วมอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ด้านความมั่นคงจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2560 เขียนโดย admin 29
24 เมษายน 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เขียนโดย admin 30
25 เม.ย.60 ร่วมพิธีวางพวงมาลา "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 23
19 เมษายน 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข เขียนโดย admin 23
11 เมษายน 2560 สถิติจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เขียนโดย admin 26
6 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เขียนโดย admin 21
อบรมโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม (แจงนับ) เขียนโดย admin 41
อบรมสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 (แจงนับ) เขียนโดย admin 28
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด 20 มีค 2560 เขียนโดย admin 40
เจ้าหน้าที่กระทรวง DE ดูงานศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 17 มีค 60 เขียนโดย admin 53
เจ้าหน้าที่กระทรวง DE ดูงานศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 16 มีค 60 เขียนโดย admin 52
ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ : ข้าว เขียนโดย admin 91
ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ : การท่องเที่ยว เขียนโดย admin 60
ชุดข้อมูลกลาง ด้านสังคม : ผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 65
ชุดข้อมูลกลาง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ เขียนโดย admin 49
17 กพ 60 เขียนโดย admin 45
15 กพ. 60 ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ่มให้ประชาชน เขียนโดย admin 28
23 กพ.60 ลงพื้นที่ ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม เขียนโดย admin 26
23 กพ.60 ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง เขียนโดย admin 29
22 กพ 60 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม เขียนโดย admin 22
21 กพ.60 ลงพื้นที่ ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย เขียนโดย admin 26
20 กพ.60 ลงพื้นที่ ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ เขียนโดย admin 24
14 กพ 60 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ เขียนโดย admin 25
9 กพ.60 ลงพื้นที่ ต.จอมทอง อ.เมือง เขียนโดย admin 27
8 กพ. 60 ลงพื้นที่ ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง เขียนโดย admin 28
25 มค 60 ออก "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" เขียนโดย admin 16
23-24 มค 60 เข้าร่วมสัมมนา "สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดเก็บข้อมูลสินค้าแห่งชาติ" เขียนโดย admin 22
7 – 18 มกราคม 2560 งานกาชาด 60 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เขียนโดย admin 33
1 มกราคม 2560 สถิติจังหวัดพิษณุโลกออกเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ประจำจุด ตรวจ /บริการประชาชน เขียนโดย admin 22
การให้และรับของขวัญแก่ผู้บริการหรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ 2560 เขียนโดย admin 34
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ประชุมศึกษาดูงาน เขียนโดย admin 42
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เขียนโดย admin 27
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย admin 27
22 พฤศจิกายน 2559 ร่วมงาน " รวมพลังแห่งความภักดี " เขียนโดย admin 37
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ร่วมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เขียนโดย admin 45
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เขียนโดย admin 43
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย admin 44
เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2559 เขียนโดย admin 37
ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองและยกร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 52
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 550
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 1206
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก เขียนโดย admin 114
การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 466
ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง)แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ณ ห้องประชุมอยุธยา โรงแรมท๊อปแลนด์ เขียนโดย admin 52
พิธีส่งมอบและเปิดศูนย์ ICT ชุมชนฯ(เดิม) ณ ศูนย์ฯ กองพันส่งกำลังและบริการที่23 กองบัญชาการช่วยรบที่3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก เขียนโดย admin 49

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 6ถนนวังจันทน์ อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ (055) 251943โทรสาร (055) 242038 e-amil : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.