แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
19 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมงานจิตอาสา เขียนโดย admin 2
18 ตุลาคม 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก มอบวัตถุดิบประกอบอาหารในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เขียนโดย admin 1
18 ตุลาคม 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเตรียมการดำเนินงานกำกับดูแลจิตอาสาเฉพาะกิจประเภทงานบริการประชาชน เขียนโดย admin 1
10 ตุลาคม 2560 ร่วมพิธีบวงสรวง การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ ลานทรงพล ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เขียนโดย admin 2
10 ตุลาคม 2560 พันธมิตรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมแสดงความยินดี กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด เขียนโดย admin 2
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 เขียนโดย admin 22
25 กันยายน 2560 เข้าร่วมงาน MICS5 (การนำเสนอผลการสำรวจโครงการ) จังหวัดตาก และเดินทางมาตรวจเยี่ยมในพื้นที่ พร้อมร่วมรับนโยบาย ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 14
15 กันยายน 2560 ร่วมพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องใน วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 17
21 กันยายน 2560 อบรมความรู้เกี่ยวกับการพัสดุฯ ผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย admin 16
13 กันยายน 2560 เข้าร่วมโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " เขียนโดย admin 16

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 6ถนนวังจันทน์ อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ (055) 251943โทรสาร (055) 242038 e-amil : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.