แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย admin 48
ประชาสัมพันธ์ "อาสาสมัครดิจิทัล เขียนโดย admin 30
รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย admin 31
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 3724
บทวิเคราะห์ผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 2562 จังหวัดพิษณุโลก เขียนโดย admin 356
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 769
ระบบฐานข้อมูลจังหวัด เขียนโดย admin 654
รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย admin 583
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เขียนโดย admin 449
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 1566

หมวดหมู่รอง

 • infographic

  สารสนเทศสถิติเด่น

  • ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
  • แรงงาน
  • การศึกษา
  • ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
  • สุขภาพ
  • สวัสดิการสังคม
  • หญิงและชาย
  • รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
  • ยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และปกครอง
  • บัญชีประชาชาติ
  • เกษตรและประมง
  • อุตสาหกรรม
  • พลังงาน
  • การค้าและราคา
  • การขนส่งและโลจิสติกส์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • การท่องเที่ยวและกีฬา
  • การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
  • การคลัง
  • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น6 ถนนวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ (055) 251943  โทรสาร (055) 242038  e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.